Baza imovine političara   Više o projektu    |    DONIRAJ KRIK!   Idi nazad na KRIK.RS call_made 
   
  Vladimir Sanader 
  Gradonačelnik Sremske Mitrovice 
  Datum rođenja: 25.12.1978.
Mesto rođenja: Sremska Mitrovica
Stranačka pripadnost: Srpska napredna stranka
  Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Vladimir Sanader, ljubitelj je pecanja i član lokalnog Udruženja sportskih ribolovaca „Veliki Vretenar“. On je sa prijateljima pokrenuo više udruženja koja su bila registrovana da se bave ekologijom, kulturom i razvojem ljudskih prava i demokratije u Sremu. Jedno od njih je „Zavičajno društvo Manjača“ koje je među organizatorima manifestacije „Čvarkijada“ u Sremskoj Mitrovici. Sa Branislavom Nedimovićem, ministrom poljoprivrede i nekadašnjim gradonačelnikom Sremske Mitrovice, osnovao je udruženje „Vredna Mitrovica“. Obojica su početkom 2015. postali članovi Srpske napredne stranke (SNS). Odlaskom Nedimovića na mesto ministra sredinom 2016, gradonačelnik je postao Vladimir Petković, ali ga je dva i po meseca kasnije na toj funkciji nasledio Sanader koji mu je do tada bio zamenik. Godinu dana nakon stupanja na funkciju gradonačelnika, Sanader se povukao iz većine udruženja. Sanader je diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, piše u njegovoj zvaničnoj biografiji. Radio je u gradskoj upravi za privredu i preduzetništvo u Sremskoj Mitrovici, a bio je na čelu javnog preduzeća „Srem-gas“ i Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica. Nije pristao na intervju za KRIK.
 
 
  Prihodi iz budžeta 
  Organizacija  Trajanje  Funkcija  Mesečni prihodi 
done Grad Sremska Mitrovica  2016- Gradonačelnik  97.000 RSD 
clear Grad Sremska Mitrovica  2016- 2016 Zamenik gradonačelnika  90.000 RSD 
clear Grad Sremska Mitrovica  2016- 2016 Član veća  20.000 RSD 
clear JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“  2008- 2015 Direktor  99.000 RSD 
clear JP Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica  2015- 2016 Direktor  110.000 RSD 
clear Grad Sremska Mitorivca  2008- 2010 Član Nadzornog odbora ustanove „Atletski stadion“  1.000 RSD 
      UKUPNO 97.000 RSD 
 
 
  Imovina   Nekretnine 
  Tip  Lokacija  Vlasnik  Kvadratura  Vrednost 
done Kuća  Sremska Mitrovica  Vladimir Sanader  108 m2  45.000 € 
  Gradonačelnik Sremske Mitrovice vlasnik je kuće u rodnom gradu, pokazuju podaci katastra. Ova prizemna kuća površine 108 kvadrata je pod hipotekom zbog kredita od oko 44 hiljada evra koji je gradonačelnik podigao 2008. godine. Plac na kojem se nalazi kuća je u vlasništvu države, dok je gradonačelnik njegov korisnik.
done Kuća  Sremska Mitrovica  Otac Slobodan Sanader  43 m2  25.000 € 
  Otac gradonačelnika Sremske Mitrovice Slobodan Sanader vlasnik je kuće u Sremskoj Mitrovici. Dvorište na kojem su izgrađeni kuća i pomoćni objekti u vlasništvu je države, a prema podacima katastra, korisnik je gradonačelnikov otac. U procenjenu vrednost kuće uračunata je i procenjena vrednost pomoćnih objekata.
done Pomoćni objekat  Sremska Mitrovica  Otac Slobodan Sanader  18 m2   / 
 NELEGALIZOVANO   Pored kuće gradonačelnikovog oca u Sremskoj Mitrovici nalazi se nekoliko pomoćnih objekata u dvorištu i, prema podacima katastra, svi su izgrađeni bez dozvole. Procenjena vrednost ovog objekta uračunata je u ukupnu vrednost kuće.
done Pomoćni objekat  Sremska Mitrovica  Otac Slobodan Sanader  18 m2   / 
 NELEGALIZOVANO   Drugi pomoćni objekat u dvorištu gradonačelnikovog oca koji je takođe izgrađen bez dozvole i njegova procenjena vrednost je uračunata u vrednost kuće.
done Pomoćni objekat  Sremska Mitrovica  Otac Slobodan Sanader  9 m2   / 
 NELEGALIZOVANO   Najmanji pomoćni objekat koji je, kao i ostali pomoćni objekti, izgrađen bez dozvole. Procenjena vrednost objekta računata je sa kućom i preostala dva pomoćna objekta u dvorištu.
done Njiva  Jarak  Otac Slobodan Sanader  822 m2 (0,08 ha)  3.000 € 
  Otac gradonačelnika Sremske Mitorvice vlasnik je dela njive u ataru sremskog sela Jarak, na putu ka Rumi. Nije poznato kada i na koji način ju je stekao.
UKUPNO     196 m2   73.000

  Imovina   Pokretnosti 
  Tip  Marka  Vlasnik  Vrednost 
done Automobil  Škoda Fabia  Vladimir Sanader   3.500 € 
    Vladimir Sanader vozi „škodu fabiju“ 2012. godište koju od 2017. prijavljuje Agenciji za borbu protiv korupcije. Nije poznato kada i kako ju je stekao.

 
 
  Krediti 
  Korisnik  Banka  Iznos 
  Vladimir Sanader   OTP Banka  44.000 EUR 
    Gradonačelnik Sremske Mitrovice podigao je kredit od oko 44 hiljada evra 2008. godine. Rok otplate kredita je 30 godina. Zbog kredita stavio je pod hipoteku kuću u rodnom gradu.

 
 
  Kompanije 
  Naziv  Lice  Uloga  Kapital  Prihodi u 2015. 
clearUdruženje „Vredna Mitrovica“  Vladimir Sanader   Osnivač   /  / 
   U septembru 2012, Sanader je osnovao udruženje „Vredna Mitrovica“ sa saradnicima, među kojima je i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Udruženje nosi naziv kao i grupa građana čiji je Nedimović bio predstavnik i kandidat na izborima nakon kojih je po drugi put postao gradonačelnik Sremske Mitrovice . Osim njih, osnivač udruženja je bio i Dmitar Stanišić , poslanik u pokrajinskom parlamentu i sekretar gradskog veća u vreme kada je Nedimović bio na čelu grada. Osnivači udruženja bili su i Miroslav Jokić , načelnik Gradske uprave Sremske Mitrovice za opšte i zajedničke poslove, kao i Jelena Kaić. Cilj udruženja je razvijanje privrednih, političkih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na teritoriji Sremske Mitrovice, ali nije poznato kojim se konkretnim poslovima bavilo. Sanader je predsedavao osnivačkom skupštinom udruženja, a zajedno sa Nedimovićem bio i njegov zastupnik. U februaru 2018, obojica su prestala da zastupaju udruženje – podnela su ostavku zbog „privatnih i poslovnih obaveza“, kako piše u zapisniku sa skupštine . Na predlog Sanadera, zastupnica udruženja postala je Marija Jandrić.
clearZavičajno društvo „Manjača“  Vladimir Sanader   Zastupnik   /  / 
   Udruženje osnovano 2002. godine da bi na prostoru Srema, kako piše u statutu, pomoglo informisanju i obrazovanju građana u domenu kulture, nauke, obrazovanja, ljudskih prava i demokratije. Među ciljevima udruženja jeste prikupljanje literature iz oblasti srpske kulture kako bi ona bila dostupna svim građanima. Kao delatnost udruženja navodi se izdavanje knjiga, a njegovo sedište je u sremskom selu Jarak. Od osnivanja, zastupnik udruženja i predsednik Upravnog odbora je Drago Maričić. Dok je Sanader bio na čelu JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“, Maričić je u njemu bio zaposlen kao vozač. Uz Maričića, kao njegov zamenik i zastupnik udruženja bio je i Sanader. On se na tim funkcijama zadržao do oktobra 2017, godinu dana nakon što je postao gradonačelnik. Sa njih je razrešen na lični zahtev „usled lične zauzetosti drugim poslovnim obavezama“, kako piše u zapisniku za sednice Upravnog odbora udruženja. Ovo udruženje jedno je od organizatora manifestacije „Čvarkijada“ – „zimskom bazaru suhomesnatih i mlečnih proizvoda“ koja se od 2019. krajem januara održava u Sremskoj Mitrovici.
clearEkološki pokret „Eko Srem“  Vladimir Sanader   Zastupnik   /  / 
   Udruženje je osnovano 2004. sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Kako stoji u statutu, ono pomaže građanima da se informišu u domenu ekologije i planira „akcije u cilju očuvanja životne sredine na teritoriji Srema“, ali nijeje poznato da li je organizovalo neke aktivnosti. Predsednik upravnog odbra udruženja bio je aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Od marta 2009. Sanader je bio zamenik predsednika upravnog odbora i zastupnik udruženja. Na tim pozicijama ostao je do oktobra 2017. godine kada se povlači zbog „lične zauzetosti drugim poslovnim obavezama“. Na mestu zastupnika udruženja sadasada je Živana Panić koja zastupa i mitrovačko Zavičajno društvo „Fruška Gora“.
clear„Centar za razvoj lokalnih zajednica“  Vladimir Sanader   Predsednik Upravnog odbora   /  / 
   Sa ciljem informisanja i edukacije građana u oblasti ljudskih prava i demokratije , udruženje je osnovano 2005. godine u Sremskoj Mitrovici. Vladimir Sanader bio je zastupnik udruženja sve do oktobra 2017. godine kada je tu poziciju napustio. Umesto njega, na mesto zastupnika i predsednika Upravnog odbra udruženja postavljen je Drago Maričić koji zastupa i udruženje „Zavičajno društvo Manjača“ koje je osnovao sa Sanaderom.

 
 
  Postupci 
  Vrsta postupka  Organ  Datum pokretanja 
  Prekršaj   Agencija za borbu protiv korupcije  17.7.2015 
    Predmet: Kršenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
    Protiv Sanadera kao odgovornog lica grupe građana „Branislav Nedimović – Vredna Mitrovica“, Agencija je Prekršajnom sudu u Beogradu podnela prijavu jer joj grupa građana nije dostavila finansijski izveštaj za 2012, kao i izveštaj o imovini i prilozima. Ta godina bila je izborna, a Nedimović je bio ponovo izabran za gradonačelnika Sremske Mitrovice. Krajem 2016, Sanader je saslušan pred Prekršajnim sudom u Sremskoj Mitrovici gde je negirao da je učinio prekršaj i rekao da se seća da su elektronskim putem poslali sva potrebna dokumenta Agenciji. Mesec dana kasnije, Sanadera je Prekršajni sud u Beogradu osudio novčanom kaznom od 50 hiljada dinara na šta se on žalio. Uz žalbu je priložio kopiju finansijskog izveštaja napominjući da je na njemu bar kod koji je dobio od Agencije kao dokaz da ga je predao ovoj instituciji. Krajem marta 2017, Prekršajni apelacioni sud u Beogradu je odbio žalbu, potvrdio prvostepenu presudu i novčanu kaznu od 50 hiljada dinara.

 
 
error_outline  Vrati se na 
 bazu imovine političara call_received
 
 Osobe koje se 
 pominju u profilu 
person Branislav Nedimović 
je dugogodišnji saradnik Vladimira Sanadera i bivši gradonačelnik Sremske Mitrovice. Nedimović i Sanader zajedno su vodili nekoliko udruženja u rodnom gradu. Osnovali su udruženje „Vredna Mitrovica“ 2012. godine i bili njegovi zastupnici do maja 2018. To udruženje nastalo je nakon što je Nedimović, kao kandidat istoimene grupe građana bio izabran za gradonačelnika. Osim ovog, zastupali su i udruženje „Ekološki pokret Eko Srem“, ali nisu poznate konkretne akcije koje su ta udruženja sprovodila. Nedimović je ranije odbio da govori o svojoj imovini za KRIK. 
person Drago Maričić 
Maričić je dugogodišnji saradnik Sanadera, a njihova saradnja datira još iz perioda kada je Sanader bio direktor JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“. U tom javnom preduzeću Maričić je bio zaposlen kao vozač, a takođe je bio i član nadzornog odbora u periodu dok je Sanader njime upravljao. Maričić je krivično osuđivan. U februaru 2019, sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici i osuđen je na 10 meseci zatvora jer je kolima udario biciklistu koji je kasnije preminuo. Kaznu je odslužio u kućnom pritvoru uz nanogicu. Poput Sanadera, Maričić je vodio udruženja „Centar za razvoj lokalnih zajednica“ i „Zavičajno društvo Manjača“ sa sedištem u Jarku. U tom sremskom selu, zastupao je i fudbalski klub „Sremac“, kao i atletski klub „Srem“. Takođe je zastupnik udruženja Pokreta „Mitrovica – evropska regija“, koje je na izborima 2012. bilo deo liste građana „Vredna Mitrovica“ čiji je nosilac bio Branislav Nedimović. Na svom sajtu, pokret je objavio da je na predsedničkim izborima 2017. podržao kandidaturu Saše Jankovića. 
 
 
 Dokumenti 
subject Centar za razvoj lokalnih zajednica
subject Ekološki pokret "Eko Srem"
subject Gradonačelnikova kuća u Sremskoj Mitrovici
subject Očeva kuća u Sremskoj Mitrovici sa nelegalnim pomoćnim objektima
subject Očeva njiva u Jarku
subject Presuda zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
subject Presuda zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
subject Vredna Mitrovica
subject Zavičajno društvo Manjača